Hot News :
กองช่าง

นายมนัสชัย ญาวงศ์

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 


 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ว่าง -

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

นางกรุณา สุจริต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจันที ห่องคำ

ลูกจ้างประจำ

 


 

พนักงานจ้างตามภารกิจ/ทั่วไป

นายอภิเชษฐ์ พิลาสันต์

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายอนุชา วิสาพรหม

ผู้ช่วยนายช่างประปา

นางสาวอัษฎาพร จันทร์พันธ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายอภิชัย ดอกพุฒ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายเคนชัย อังคณา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสมัย แสงงาม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายสิริโชค ศรีแจ่ม

พนักงานจ้างทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ศรีสุพรรณ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญจันทร์ ศรีโคตร

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวณัทชา นีระมนต์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอริษา นีระมนต์

คนงานจ้างเหมา

นางสาวกัญญณัช พรมชาติ

คนงานจ้างเหมา

นายสุขสันต์ นีระมนต์

คนงานจ้างเหมา

นายไกรรงค์ อาชญาทา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายโมทะนา แก้วอุดร

คนงานจ้างเหมา

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ