Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักปลัด เทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ครู และผู้ดูแลเด็ก เทศบาลตำบลนาเยีย เมื่อเวลา 09.00 น. นายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย รับศีลรับพรจากท่านเจ้าอาวาสวัดป่านาเจริญ ท่านพระอธิการสัญญา อนุตตโร นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย...

[ 11-08-2565 ] Hits:25

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย กองการศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม โดยมีนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักปลัด คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็กฯ ร่วมพบปะและชมการแสดงของนักเรียน มอบรางวัลชื่นชมและให้กำลังใจกับนักแสดงตัวน้อยในการแสดงประกอบเพลงวันแม่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่แข่งขันในกิจกรรมวันแม่ ทั้งนี้ ผู้ปกครองนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรม รับพวงมาลัยดอกมะลิ สัญลักษณ์ของวันแม่จากลูกๆนักเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อเทิดทูนพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดและอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน...

[ 10-08-2565 ] Hits:20

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวังปลา พญายาง หมู่ 3

กิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวังปลา พญายาง หมู่ 3 ตำบลนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี วันที่ 9 ส.ค. 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ...

[ 09-08-2565 ] Hits:15

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา พิธีหล่อเทียนมหามงคล ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดป่านาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะอำเภอนาเยียและเจ้าอาวาสวัด พระสงฆ์จากวัดทั้ง 4 แห่งในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย ในนามผู้จัดโครงการ นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ปะธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล...

[ 12-07-2565 ] Hits:129

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:115

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:137

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:308

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ