Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

การประชุมประชาคมโครงการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์(สาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่) หมู่ที่ 2 เพื่อประโยชน์ในราชการและส่วนรวม ณ ศูนย์เอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย หมู่ที่ 2

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย และคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกำนันตำบลนาเยีย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ที่ใช้ประโยนช์ในพื้นที่ดอนเจ้าปู่ ร่วมเวทีประชาคมการขอใช้พื้นที่อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ โดยมติเสียงส่วนมากเห็นชอบ** หากเทศบาลตำบลนาเยียขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ พื้นที่ส่วนที่ใช้ไปแล้ว 4 ส่วน คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย, ศูนย์ผู้สูงอายุ...

[ 22-11-2565 ] Hits:33

เทศบาลตำบลนาเยีย Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

เทศบาลตำบลนาเยีย Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน มุ่งสร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ ในนามผู้จัดงาน นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาฯ...

[ 18-11-2565 ] Hits:9

การฝึกอบรมการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก กิจกรรมการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีมีคนร้ายบุกเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น.​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมกับ สภ.นาเยีย จว.อุบลราชธานี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พรศักดิ์ เหลือนาค ผกก.สภ.นาเยีย มอบหมายให้ พ.ต.ท.กอบศักดิ์ สุวรรณเนตร รอง ผกก.ป.สภ.นาเยีย ,พ.ต.ท.สุนทร พงษ์วิเศษ สวป.สภ.นาเยีย ครูแม่ไก่งานป้องกันปราบ...

[ 11-11-2565 ] Hits:17

เทศบาลตำบลนาเยียจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลนาเยีย นำโดยนายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุพร นีระมนต์ ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองทุกกอง และบุคลากรในสังกัดเทศบาล ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ได้รับเกียรติจากนายศิลปชัย ประเสริฐศรี นายอำเภอนาเยีย กล่าวเปิดงานวันลอยกระทง พร้อมด้วย ส.อบจ. อุบลราชธานี เขต อ.นาเยีย หัวหน้าสถานศึกษาในเขต...

[ 08-11-2565 ] Hits:16

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง

    สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ วังปลาพญายาง  ต้นยางใหญ่ต้นไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีและบ้านนาเยีย ณ “สวนสาธารณะวังปลาพญายาง” รางวัลชนะเลิศ การประกวดต้นยางนา จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำโดมใหญ่ ตำบลนาเยีย ม.3 มีต้นยางนาใหญ่สมบูรณ์สูงใหญ่ โดดเด่นเป็นสง่า ความกว้างประมาณ 9 คนโอบ โคนต้นพันด้วยผ้าหลากสีสะท้อนความเชื่อและความผูกพันของชุมชนกับต้นไม้ ป่าไม้เป็นอย่างดี และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง วังปลาพญายางเป็นเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์ได้ขยายพันธุ์ได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธุ์ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน...

[ 07-04-2565 ] Hits:229

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 เทศบาลตำบลนาเยีย

   สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2

[ 01-04-2565 ] Hits:268

วัดอุดมวนาสันต์

      วัดอุดมวนาสันต์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544

[ 01-11-2564 ] Hits:549

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ