Poll

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาเยีย มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย

 พิธีเปิดกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ,รองประทานสภาฯ, สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลร่วมพิธีเปิดงาน พร้อมภาพความประทับใจในกิจกรรม การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาของเด็กเล็กร่วมกับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย  

[ 14-12-2561 ] Hits:1

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

  “วันชาติ” และ “วันพ่อแห่งชาติ”พิธีตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันนี้(5 ธันวาคม 2561) เวลา 06.30 น. นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลฯ ร่วมพิธีตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2561 โดยมีนายอำเภอนาเยียเป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีในครั้งนี้ และในเวลา 08.00 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี   

[ 05-12-2561 ] Hits:11

โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2561

    โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลนาเยีย/เทศบาลตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าย่าดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินงานร้านค้าศูนย์บาทประชารัฐ ณ เทศบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และศึกษาดูงานการจัดการขยะอินทรีย์ที่ใช้ในการเกษตรและการดำเนินงานด้านการปลูกป่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้ อบต.เก่าย่าดี อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในชุมชน บทบาทหน้าที่ อถล.และแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมแบบเชิงรุกในชุมชน   

[ 01-12-2561 ] Hits:22

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Clear

20°C

อุบลราชธานี

Mostly Clear

Humidity: 75%

Wind: 27.36 km/h

 • 18 Dec 2018

  Sunny 30°C 19°C

 • 19 Dec 2018

  Sunny 31°C 19°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ