Hot News :

นายสมชัย วิสาพรหม

นายกเทศมนตรี

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการบริหารงานของ ผู้บริหารเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

อบรมให้ความรู้ประชาชน เรื่อง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลนาเยีย อบรมให้ความรู้กับประชาชน หมู่ที่ 8 เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ศาลาประชาคม ม.8 -เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝ่าย โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่เสียภาษี -เพิ่มความรู้ความความเข้าใจในระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ ให้กับผู้ชำระภาษี -แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

[ 18-09-2562 ] Hits:20

กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

  วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. คณะครู นักเรียน โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียน(เยาวชน) ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลและมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยเดินผ่านบ้านเรือนประชาชน เส้นทางหลักของหมู่บ้าน (ถนนเพชรพัฒนา)

[ 26-06-2562 ] Hits:88

ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562(19-20 พฤษภาคม 2562)

ภาพกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2562 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2562  วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงามและบั้งไฟเอ้งาม วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมจุดบั้งไฟขึ้นสูง เพื่อบวงสรวงเทพยดาให้ฝนตกตามฤดูกาล

[ 19-05-2562 ] Hits:40

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Cloudy

Humidity: 79%

Wind: 24.14 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ