Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2565)

วันพฤหัสบดี, 01 ธันวาคม 2565 15:00

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 - 21 ธันวาคม 2565)

ประเภทพนักงานจ้างและตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ