Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565)

วันอังคาร, 12 กรกฎาคม 2565 10:44

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565)

ประเภทพนักงานจ้างและตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์(สำหรับผู้มีทักษะ) จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดกองการศึกษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ