Hot News :

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565 09:48

โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจท้องถิ่น 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 16 ส.ค. 65 นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ว่าที่ร้อยตรีชายแดน สุนนท์ชัย ปลัดเทศบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญาบ้าน หมู่ 2 ประธานชุมชน หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล คอยอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆที่ร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และการสนับสนุนจากนายประดิษฐ์ พันยา ผู้อำนวยการ รร.นาเยียศึกษาฯ ให้น้องๆเยาวชน ชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวิทยากรนำโดยนายวรนิธิ ศรัทธาธรรม นายปรัญญา อุดมญาติ นายณัฐพงศ์ จอมหงษ์ วิทยากรให้ความรู้และกิจกรรมกลุ่ม ส่งเสริมสนับสนุนการเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบบประชาธิปไตย

-----------------

ข่าว/ภาพ - งานประชาสัมพันธ์ ทต.นาเยีย

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

กลุ่มไลน์ https://line.me/R/ti/g/wSH4cXWNfT

LINE official https://lin.ee/wnsbqe7U

www.nayia.go.th

โทร. 045-306112

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ