Hot News :

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2565 14:32
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเยีย สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ