Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบไวนิล การจัดเวทีประชาคม โครงการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2(สป.)

วันพฤหัสบดี, 17 พฤศจิกายน 2565 11:15
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานสำนักงาน โครงการจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบไวนิล การจัดเวทีประชาคม โครงการขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดอนเจ้าปู่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2(สป.)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ