ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0044 (กองคลัง)

วันพุธ, 15 มิถุนายน 2565 15:08
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0044 (กองคลัง)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ