Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)

วันจันทร์, 23 พฤษภาคม 2565 16:18
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปี 2565 จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ