Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

วันศุกร์, 15 ตุลาคม 2564 11:12

การลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อสำรวจปรับปรุงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ 2565

จึงขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 1,2,3,4 และ นาเจริญ หมู่ที่ 8 เขตเทศบาลตำบลนาเยีย อำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เริ่มสำรวจ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่

กองคลัง 045-306140 ในวันและเวลาราชการ

หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่

กองคลัง 045-306140 ในวันและเวลาราชการ

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ