Print this page

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (สำนักปลัด)

วันศุกร์, 29 เมษายน 2565 15:25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย (สำนักปลัด)

Media