Hot News :
วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562 17:48

กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย

เทศบาลตำบลนาเยีย(กองคลัง) แจ้งประชาสัมพันธ์ กำหนดการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีกำหนดการลงสำรวจข้อมูลของเจ้าหน้าที่เทศบาลตามวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายค่ะ (พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 บังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยจะเริ่มมีผลจัดเก็บภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ