Hot News :
วันจันทร์, 23 พฤศจิกายน 2563 11:34

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิงติดตั้งเครนและกระเช้า จำนวน ๔ รายการ กองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิงติดตั้งเครนและกระเช้า จำนวน ๔ รายการ กองช่าง

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ