Hot News :

ข่าวกิจกรรม

กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย โดยกองการศึกษา จัดโครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2564 ณ ลานตลาดสดเทศบาลตำบลนาเยีย ในช่วงเช้าชมขบวนพาเหรดและขบวนแถวนักกีฬาสีเดินขบวนจากศาลาประชาคม หมู่ 4 ถึงลานตลาดสดเทศบาล หมู่ 2 โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ประธานในพิธีเปิด นางเข็มขัน พันนวยนนท์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.นาเยีย(รักษาการ) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง กำนันตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมพีธีเปิดและให้กำลังใจ ร่วมเชียร์น้องๆนักกีฬาตัวน้อย ศพด.ทต.นาเยีย พร้อมผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนเงินรางวัลและขนมอร่อยๆให้น้องนักเรียน นักกีฬา

วันที่ 10 พ.ย. 2563 บริเวณอนุสาวรีย์พระประทุมวรราช สุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ณ บริเวณมณฑลทุ่งศรีเมือง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ส่วนทองถิ่น มูลนิธิเจ้าคำผง ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบพิธีบวงสรวงสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี 2563 เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานี แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา

เทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง นำพนักงานในสังกัดร่วมเดินขบวนวางขันหมากเบ็งและร่วมฟ้อนรำถวาย ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 ต.ค. 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยกองการศึกษาเทศบาลตำบลนาเยีย ได้จัดให้มีมาตรการป้องกันการระบาดของโรค( COVID-19) และเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มาลอยกระทง นำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติมาลอยและจัดสถานที่ อำนวยความสะดวกต่างๆ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเรียบร้อย ตลอดจนเสร็จสิ้นกิจกรรมลอยกระทง ณ ท่าแข่งเรือเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 ต.ค. 2563เวลา 10.00 น. พนักงานเทศบาลร่วมกิจกรรทจิตอาสา ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชริมทางและช่วยกันเก็บขยะ ทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยและสะอาดเรียบร้อย
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย โดยนายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกเทศมนตรี วางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง โดยมีนายวินิจ เทพนิจ นายอำเภอนาเยีย ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานในพื้นที่และประชาชนอำเภอนาเยีย เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายความเคารพพร้อมเพรียงกัน
เทศบาลตำบลนาเยียร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม และ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. วันที่ 13 ต.ค 63 ที่วัดป่านาเยีย เทศบาลตำบลนาเยีย นายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร นำโดยนายวินิต เทพนิจ นายอำเภอนาเยีย ประธานในพิธีและหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่ตลอดจนประชาชนชาวนาเยีย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ โดยผู้มาร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมใจกันสวมใส่ผ้าไทย/เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมงานครั้งนี้ เวลา 08.00 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย นายสมชัย วิสาพรหม นายกทศมนตรีตำบลนาเยีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล สมาชิกสภา หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองและพนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายกเทศมนตรีมอบหมายให้นายประกอบ มาลีรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย ร่วมพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และชมวีดีทัศน์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลนาเยีย มีความยินดีต้อนรับ นายจักรี พิณทอง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาเยีย โดยมีนายสมชัย วิสาพรหม นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลทุกกองงานร่วมต้อนรับด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาเยีย
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย จัดกิจกรรม​การเรียน​รู้การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย​(ไฟไหม้)​ โดยได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากร นายชาตรี นามวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานดับเพลิง จากศูนย์การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาเยีย ได้บรรยายให้ความรรู้เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยและการป้องกันตัวเบื้องต้นสำหรับเด็กๆและคณะคุณครู ณ ห้องจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย
เริ่มต้นก่อนหน้า123456789ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ