Hot News :

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ุพันธ์สัตว์น้ำ " วังปลาพญายาง " หมู่ที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ "วังปลาพญายาง" หมู่ 3 ชุมชนต้นยางใหญ่ เกิดขึ้นได้เริ่มจากแกนนำชุมชนร่วมกับประชาชนพื้นที่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 วัดบ้านนาเยีย หน่วยงานราชการทุกส่วนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาเยีย มีความต้องการกำหนดให้มีเขตอภัยทาน ห้ามจับสัตว์น้ำ ให้สัตว์ได้ขยายพันธ์ุได้อย่างปลอดภัยในช่วงฤดูขยายพันธ์ุ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับแม่น้ำลำโดมใหญ่ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของประชาชน มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดกิจกรรมปล่อยปลาอย่างต่อเนื่องทุกปี ตามโอกาสวันสำคัญต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้มีโอกาสมาแวะเวียน มาพักผ่อนด้วยการให้อาหารปลาเดินชมทิวทัศน์ริมตลิ่ง

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่

สวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 2 ถนนดอนเจ้าปู่ อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดิมสถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าชุมชน ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด และเป็นสถานที่ชาวบ้านทำพิธีกรรมตามความเชื่อตามความนับถือ ปู่ตา เทพแห่งการคุ้มครองชาวบ้านนาเยียทุกครอบครัว ทุกปีเมื่อถึงฤดูการทำนา ก่อนลงนาจะมีการเลี้ยงปู่ตา ซึ่งเป็นพิธีการตามความเชื่อของชาวบ้านที่บอกกล่าวปู่ตาให้ปกปักรักษาลูกหลาน คนในบ้านรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของตนเองให้มีความสุข อายุมั่นขวัญยืน ปัดเป่าลมพายุไม่ให้เข้าทำลายบ้านเรือนตลอดจนผู้คน ปัจจุบันชาวบ้านนาเยียรวมทั้งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่างศรัทธาเลื่อมใส ผู้ใดมีทุกข์ มีความเดือดร้อนมักจะมาให้ช่วยคุ้มครอง ผู้ใดประสบความสำเร็จ มักจะนำกล้วย ผลไม้ พวงมาลัยมาถวาย หรือตามศรัทธา

วัดป่าอุดมวนาสันต์(สาขาหนองป่าพง) อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

วัดอุดมวนาสันต์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ถนนเพชรพัฒนา อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประวัติความเป็นมาของวัดและผู้สร้าง วัดอุดมวาสันต์ (วัดป่า) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยสังเขป เมื่อต้นเดือนมกราคม 2520คณะภิกษุสงฆ์และญาติโยมได้ร่วมกันสร้างวัดป่าอุดมวนาสันต์ ปี พ.ศ. 2520 ปี พ.ศ. 2526 สร้างศาลาการเปรียญ ปี พ.ศ. 2536 จัดซื้อที่ดินกรมศิลป์ เพื่อขออนุญาตเพื่อขออนุญาตสร้างวัด จำนวน 6 ไร่ ปี พ.ศ. 2537 สร้างเมรุวัด ปี พ.ศ. 2540 จัดซื้อที่ดินกรมศิลป์ จำนวน 5 ไร่ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ได้รับอนุญาตให้สร้างบ้านได้ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2544 จัดการขออนุญาตตั้งวัด วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ประกาศแต่งตั้งวัดอุดมวนาสันต์ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมา วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2550 สร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อย วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 จัดงานฉลองอุโบสถตัดลูกนิมิต ผูกสีมา เสร็จสมบูรณ์เป็นอุโบสถหินหลังแรกของจังหวัดอุบลฯ (หินศิลาแดง ) ทรงไทยประยุกต์ พ.ศ. 2552 - 2553 สร้างพระพุทธไสยาสน์ศากยมุนีย์ศรีนาเยีย ขนาดยาว 22 เมตร สูง 9 - 10 เมตร เป็นศิลปะไทย ผสม พม่า ขอเชิญทุกท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ศากยมุนีย์ศรีนาเยีย (พระนอน) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลนาเยีย อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ