Hot News :

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ.2564(การสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 15:58

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 9) พ.ศ.2564(การสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

 ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ