Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

วันอังคาร, 14 พฤศจิกายน 2566 10:08

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลนาเยีย (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566)

ประเภทพนักงานจ้างและตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองช่าง

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดแต่ละตำแหน่งปรากฏอยู่ในเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ