Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 คน (กองการศึกษา)

วันจันทร์, 25 กันยายน 2566 10:29
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 คน (กองการศึกษา)

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ