Hot News :

ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 22 มีนาคม 2566 11:06
ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินเทศบาลตำบลนาเยีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ เทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ