ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล
สำนักงานเทศบาลตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี